خانه هنرمندان ایران میزبان هفته تصویرگری سال ۹۷

هفته‌ی تصویرگری ۱۳۹۷ از ۴ الی ۱۵ آبان ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

به گزارش روزرنگ  و به نقل از روابط عمومی انجمن تصویرگران ایران، برنامه‌های هفته‌ی تصویرگری سال ۹۷ با برپایی نمایشگاه ها و نشست ها و گردهمایی‌ها به شرح زیر برگزار می شود:

۱. نمایشگاه‌ها
«ما تصویرگر هستیم»
نمایشگاه سالانه اعضای انجمن تصویرگران ایران

۲٫«نشان آبان»
نمایشگاه گزیده‌ی آثار سه هنرمند تصویرگر برگزیده‌ی نشان آبان ۱۳۹۶
فرشید مثقالی، بهزاد غریب پور، عاطفه ملکی جو

 8 آبان 1397