نمایشگاه بخش پوستر پنجمین سرو نقره ای در کرمان

بخش پوستر پنجمین نمایشگاه سرونقره ای در موزه صنعتی کرمان افتتاح خواهد شد . 

این نمایشگاه از مجموع نمایشگاه دوره ای انجمن طراحان گرافیک ایران میباشد که در چند شهر به اجرا در خواهد آمد . 

بخش لوگوهای سرو نقره ای 10 آبان با حضور اعضای انجمن در کرمانشاه افتتاح و به نمایش در آمد . 

در ادامه این برنامه موزه صنعتی کرمان میزبان بخش پوسترهای پنجمین صور نقره ای ( آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ) خواهد بود . 

افتتاح 19 آبان ساعت 16 با حضور اساتید ابراهیم حقیقی ، مسعود سپهر و علیرضا مصطفی زاده به همراه کارگاه آموزشی استاد مصطفی زاده خواهد بود . 

برنامه با همکاری موزه صنعتی و مس سرچشمه به اجرا در خواهد آمد. 

 

 

 

 17 آبان 1397