چهاردهمین سالگرد مرتضی ممیز

چهاردهمین سالگرد مرتضی ممیز
۲۴ آبان الی ۵ آذر ۹۸
خانه هنرمندان ایران
افتتاح: جمعه ۲۴ آبان  ساعت  ۱۷:۰۰
نمایش گزیده‌ای از پوسترهای استاد مرتضی ممیز
نمایش آثار  و سخنرانی طراح گرافیک از کشور آلمان- جیانپینگ هه20 آبان 1398