چهارمین جشنواره عکس ایرانشناسی

بنیاد ایران شناسی بر حسب اهداف عالیه خود، تهیه گزارش تصویری از آخرین وضعیت «آثار باستانی و تاریخی ایران» را دستور کار خود قرارداده و با دعوت از تمامی علاقه مندان و عکاسان کشور، چهارمین جشنواره عکس ایران شناسی را با همکاری شبکه مستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با موضوع و عنوان «آثار تاریخی و فرهنگی ایران زمین»، برگزار می کند.

الف) اهداف جشنواره:
  مهم ترین اهداف این جشنواره عبارت اند از:
  ایجاد زمینة مشارکت عامة مردم در ثبت تصویری سرزمین ایران؛
  تأمین و تولید منابع تصویری تحقیقات ایران شناسی و نیازهای تصویری در زمینه های فرهنگ، جغرافیا، اقلیم، اماکن و آثار ایران
  ارتباط با هنرمندان و سازمان های مربوط به عکاسی و به وجود آوردن زمینه های همکاری آنان با بنیاد ایران شناسی؛
  هماهنگ کردن محتوای بانک جامع تصویری بنیاد ایران شناسی و مراکز دیگر؛
  انتشار نتایج حاصل به منظور اطلاع مراکز داخلی و بین المللی و چاپ آثار جشنواره.

 

ب) موضوع های جشنواره:
چهارمین جشنواره عکس ایران شناسی، با موضوع «آثار تاریخی و فرهنگی ایران زمین» به منظور تعمیم علاقه مندان به عکاسی، در دو بخش حرفه ای و غیرحرفه ای برگزار خواهد شد.
علاقه مندان به شرکت در هر بخش لازم است علاوه بر در نظرگیری و رعایت مقررات جشنواره در برگه شرکت در جشنواره علاقه مندی خود را در یکی از بخش ها مشخص کنند.
تأکید این جشنواره بر سه محور زیر خواهد بود:

۱) جلوه های بدیع و نادر از آثار تاریخی،
۲) دیدگاه های آسیب شناسانه،
۳)جزئی نگری در آثار تاریخی و فرهنگی ایران زمین.

آخرین مهلت ارسال آثار 1دی 1392 می باشد.

دبیرخانه: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، بنیاد ایران شناسی12 آذر 1392