چه اتفاقی خواهد افتاد اگر بسته بندی یک محصول شناخته شده را حذف کنید!

مترجم: الهام طاهری

 


گاهی اوقات به منظور به دست آوردن توجه مصرف کنندگان در قفسه‌های فروشگاه‌ها، برندهای شناخته شده سعی می‌کنند با طراحی بسته‌بندیهایی مخصوص، هویت خود را سریعتر انتقال دهند، اما بعضی اوقات برای اینکه چند پیغام مختلف را در یک بسته‌بندی به مصرف کننده برسانند باعث آسیب به نام تجاری خود می‌شوند.
مدتی پیش طراح انگلیسی به نام Mehmet Gozetlik تصمیم گرفت با استفاده از یک رویکرد مینیمالیستی یک سری از برندهای معتبر را به زمان اولیه خود برگرداند. او سعی کرد بستهبندی آنها را از خیلی شلوغ به خیلی ساده تبدیل کند.

محصولاتی که به جای تایپو‌گرافی‌های شلوغ و فانتزی، گرافیک پیچیده و رنگهای بیش از حد غلیظ، با یک اجرای ساده جایگزین شده است. در این صورت آیا این اجرای ساده در بسته‌بندی‌ نظر شما را به عنوان مصرف کننده بیشتر جلب می‌کند و یا چیزی که ما در حال حاضر آن را تهیه میکنیم جذابیت بیشتری دارد؟0-bnutella.png

0-bcornflakes.png

0-blindt.png

0-bmrmuscle.png

0-bnesquik.png

0-bpringles.png

0-bredbull.png

0-bschwepps.png

0-btoffifee.png3 مرداد 1394