پترابایسزز


طراح ، معلم ، خوشنویس حرفه ای (Hand lettering)

او رشته طراحی ارتباطات را با تمرکز بر روی خوشنویسی در هیلدشیم آلمان در مقطع دانشگاهی دنبال کرد.
پس از چهار سال به عنوان مدیر هنری استودیو خوشنویسی پترا، در سال  1994  بنا نهاد.
این استودیو در وایزبادن بنا شد و از سال 2000 تبلیغات فراوانی برای آژانس ها استودیوهای طراحی و ناشران و  کمپانی های متفاوت انجام داده است.
از میان مشتری های انان میتوان به Ogilv, Jung van Matt Peter Schmidt Group, Mont Blanc,  و بسیاری دیگر اشاره نمود
بسیاری از کارها و خطاطی های ایشان به طور گسترده در سطوح بین الملل وجوامع هنری مورد تایید قرار گرفته است.